توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
رابطه ی امواج الکترومغناطیس در دوران بارداری و چاقی کودکان

پرتوگیری در زمان بارداری و رابطه آن با چاقی کودکان

قرار گرفتن رحم در معرض EMF، سبب چاقی کودکان می شود. مطالعات Li را در این باره بخوانید.

Li دریافت که کودکان مادرانی که در روز ۴/۲ ساعت، در معرض میدان ۵/۲ میلی گاوس هستند، دو برابر خطر احتمال چاقی نسبت به کودکانی که مادران آن ها در معرض میدان ۵/۱ میلی گاوس یا کمتر هستند، دارند.

رابطه ی امواج الکترومغناطیس در دوران بارداری و چاقی کودکان

زمانی که Li مطالعات خود را نسبت به کودکان ۱۱ ساله محدود کرد، خطر چاقی کودکان به ۳ برابر رسید و زمانی که کودکان چاق در همین سنین را مورد ارزیابی قرار داد، به این نتیجه رسید که خطر ابتلا به چاقی کودکان در زنان بارداری که در معرض میدان بالاتر از ۵/۱ میلی گاوس هستند، ۵ برابر و برای آن هایی که در معرض میدان بالاتر از ۵/۲ هستند، ۶ برابر است.

بزرگی شدن میدان الکترومغناطیس چه پیامدهایی به دنبال دارد؟

به عبارتی با بزرگ شدن میدان، این خطر افزایش می یابد. اصلا جای تعجب ندارد که عوامل محیطی در دوران بارداری می توانند اثرات مخربی بر روی سلامت کودک داشته باشند. این نکته تنها به امواج الکترومغناطیس محدود نمی شود بلکه عوامل شیمیایی نیز در طول دوران بارداری می توانند سبب نقص کودک شوند. در مطالعه دیگر تاثیر امواج بر روی جنین و اثرات رفتاری و عصبی آن بر روی مغز و هیپوتالاموس هم مشاهده شد که سبب تغییر اشتها و عادات غذا خوری شخص می شود.

مطالعاتی دیگر نشان می دهد که کودکانی که در نزدیکی خطوط برق زندگی می کنند احتمال بالایی برای سرطان خون دارند، پس از آن، مطالعه ای دیگر رابطه بین امواج الکترومغناطیس و تومور مغزی را بیان کرد. در حالی که بسیاری از دانشمندان هیچ خطری را ناشی از امواج الکترومغناطیس نمی دانند

Li بیان کرد که علت این تفاوت در نحوه مطالعات اپیدمیولوژیک است. در یک مطالعه ی آینده نگر، مردم در زندگی واقعی مورد بررسی قرار می گیرند و می توان میزان امواج اندازه گیری کرد. در حالی که در مطالعه ی گذشته نگر، اپیدمیولوژیست ها سعی می کنند امواج موجود در گذشته را تخمین بزنند.

اثرات امواج EMF بر روی سلامت، تنها با تحقیقات اینده نگر، امکان پذیر است و اندازه گیری این امواج در زمان های گذشته، بسیار دشوار است و می تواند نتایج غیر واقعی و نادرست را سبب شود.

از طرفی تاثیرات سلامتی EMF بیشتر بر روی بحث سرطان تمرکز دارد و بروز سرطان هم معمولا چندین سال پس از قرارگیری در معرض عامل ایجادِ آن است.