توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
رزومه آقای دکتر علی زینلی

رزومه جناب آقای دکتر علی زینلی

 • کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران
 • دکتر ای حرفه‌ای مدیریت کسب‌وکار، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 • مخترع ۵ اختراع پوشش‌های نانویی، پنل گچی، رنگ، برچسب و کاغذدیواری ضد امواج الکترومغناطیس
 • دارای مدرک کارشناس بیولوژی ساختمان (BBP) از سازمان بین المللی بیولوژی و اکولوژی ساختمان امریکا
 • عضویت ساختمان سبز امریکا
 • عضویت انجمن ملی دانشمندان و متخصصین رادون امریکا
 • عضویت در انجمن حفاظت در برابر اشعه کانادا
 • عضو فدراسیون بین المللی مخترعان سوئیس
 • عضویت در سازمان بین المللی بیولوژی و اکولوژی ساختمان
 • عضویت در انجمن ایمنی زیستی ایران
 • عضویت در انجمن ژنتیک ایران
 • عضویت در انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
 • عضویت در انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران
 • محقق و پژوهشگر درزمینه عوارض امواج الکترومغناطیس و شیوه‌های ایمن‌سازی
 • نویسنده کتاب “اثرات بیولوژیک امواج الکترومغناطیس”،  ” چگونه خانه ای ایمن در برابر امواج داشته باشیم؟” به زبان فارسی، انگلیسی و چینی
 • نویسنده کتاب “گاز رادون، اثرات بیولوژیک و شیوه های ایمن سازی”
 • تدوین مقالات مختلف در زمینه امواج الکترومغناطیس و شیوه‌های ایمن‌سازی در کنفرانس ها و کنگره های داخلی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • بیش از ده سال تجربه علمی و عملی در زمینه ایمن‌سازی در برابر امواج الکترومغناطیس
 • کسب گواهینامه های سیم کشی برق خانگی، روش های تکمیل طبیعی، اثرات جانبی تلفن همراه، فن معماری، فضای داخلی دلایل و پیامدها، طراحی فضا و هارمونی از سازمان بین المللی بیولوژی و اکولوژی ساختمان امریکا