توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
رپورتاژ و مصاحبه اختصاصی شبکه خبر با شرکت توسعه سلامت سینا