توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
زیست آنلاین: اولین دوره آشنایی و مقابله با امواج الکترومغناطیس در بیمارستان بهمن برگزار گردید.

زیست آنلاین: اولین دوره آشنایی و مقابله با امواج الکترومغناطیس در بیمارستان بهمن برگزار گردید.نتایج بسیاری از تحقیقات نشان می دهد، امواج الکترومغناطیسی با تغییر در توزیع یون ها تاثیراتی بر ارگانیسم موجودات زنده از جمله رشد آنها می گذارد و به واسطه فناوری های نوین، اگرچه زندگی انسان ها ساده تر می شود اما اثرات منفی این فناوری ها نیز می تواند به کیفیت زندگی انسان و سلامت آنان لطمه وارد کند.

در همین راستا ۲۰ آبان ماه امسال دوره ای توسط کادر آموزش بیمارستان بهمن برگزار گردید که بخشی از آن با رویکرد اثرات امواج الکترومغناطیس و ایمن سازی در برابر آن بوده است.

این دوره به موضوع امواج الکترومغناطیس و راهکارهای کاهش عوارض این امواج اختصاص یافته و با حضور کارشناسان شرکت دانش بنیان توسعه‌ فناوری‌های نوین توسعه‌ی سلامت سینا برگزار گردید. پس از برگزاری این دوره که مورد رضایت مخاطبین قرار گرفت مقرر گردید که به صورت دوره ای در آن بیمارستان برای پرسنل و مخاطبین برگزار گردد.

منبع:

پایگاه خبری زیست انلاین