توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
سخنرانی جناب آقای دکتر نظری در نشست تخصصی ارتقا و آگاهی بخشی در حوزه سرطان در محل کمیسیون یونسکو

نشست تخصصی با عنوان ((ارتقا آگاهی بخشی در حوزه سرطان)) در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ با حضور جمعی از اساتید صاحب نظر در حوزه سرطان و توسط کمیسیون ملی یونسکو با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرسی تاریخ طب سنتی یونسکو در فرهنگستان علوم پزشکی ایران برگزار گردید.

در این نشست مدیران ارشد شرکت دانش بنیان توسعه فناوری های نوین سلامت سینا حضور داشتند و جناب آقای دکتر محمدرضا نظری رئیس هیئت مدیره نیز سخنرانی را در حوزه عوارض امواج الکترومغناطیس ایراد فرمودند.