توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
سخنرانی دکتر علی زینلی در پویش ملی مبارزه با سرطان با حضور جمعی از پزشکان و متخصصان این حوزه در شیراز

همایش پویش ملی مبارزه با سرطان با حضور جمعی از پزشکان و متخصصان این حوزه در شیراز آغاز به کار کرد. رویکرد این همایش پرداختن به اهمیت سرطان، برنامه ها و در نهایت اهدافی است که افراد و مسئولان باید در زمینه سرطان در نظر داشته باشند. نکته مهم این است که در صورتی می توانیم درمقابل این بیماری موفق باشیم که هر کس در زمینه مراقبت های فردی اقدامات لازم را انجام دهد همچنین مراقبت هایی نیز توسط جامعه و سیاست گذاران انجام شود.

شرکت دانش بنیان سلامت سینا نیز با نگاهی که در زمینه ارتقا سلامت جامعه دارد همچون گذشته سعی در حضور فعال و کمک به برگزاری هرچه مفیدتر این همایش ها نموده است. در این راستا جناب آقای دکتر علی زینلی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان سلامت سینا با سخنرانی در بخش افتتاحیه همایش پویش ملی مبارزه با سرطان اهدافی را در زمینه ارتقا سلامت جامعه مطرح نمودند. سخنرانی ایشان در روز دوم همایش در میان جمعی از پزشکان استان فارس نیز شایان توجه است