توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
عضویت شرکت سلامت سینا در پیمان بین المللی امواج الکترومغناطیسی (International EMF Alliance)

اعضای پیمان بین المللی امواج الکترومغناطیسی (International EMF Alliance) در واقع گروهی هستند که هدف آنها آگاهی بخشی به عموم افراد پیرامون اثرات مضر فیزیکی و روانی استفاده از تلفن های همراه، Wi-Fi، تجهیزات کامپیوتری بی سیم، تلفن های بی سیم، استفاده بیش از حد از تجهیزات الکترونیکی و  همچنین دکل های مخابراتی مجاور منازل مسکونی است.

برای این منظور این گروه ابتدا خانه های خود را در برابر امواج الکترومغناطیسی ایمن می کنند و پس از آن به طور فعال با مقامات قانونی داخلی و محلی، نهاد های غیر انتفاعی، اساتید دانشگاه ها و … همکاری می نمایند.
این جنبش معتقد است که باید اقداماتی جهت حفاظت در برابر امواج الکترومغناطیسی از آسیب پذیرترین افراد مانند کودکان، بانوان باردار، افراد مسن، افراد مبتلا به بیماری های مزمن، افراد مبتلا به سرطان، حیوانات خانگی و افرادی که حساسیت الکتریکی دارند؛ بعمل آید.
بیش از ۱۰۰ گروه مرتبط از ۲۴ کشور عضو این پیمان هستند و پیشنهاد این گروه آن است تا سایرین نیز به این معاهده بپیوند و یا با نزدیکترین گروه جهت دریافت اطلاعات ارتیاط بگیرند. این گروه معتقد است با اگاهی بخشی به افراد، چشم اندازی از شهری را میتوان متصور شد که در آن شهروندان آگاه جهت ایجاد محیطی زندگی سالم و با کیفیت تلاش می کنند.

http://manhattanneighbors.org/website-lists/