توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
عضو فدراسیون بین المللی مخترعان سوئیس (IFIA)

عضویت فدراسیون بین المللی مخترعان سوئیس (IFIA) در تاریخ ۲۰ فوریه سال ۲۰۲۰ توسط جناب آقای دکتر علی زینلی اخذ گردید.

عضو فدراسیون بین المللی مخترعات سوئیس IFIA