توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
مصاحبه شبکه خبر با شرکت توسعه سلامت سینا

محققان ایرانی با کمک فناوری نانو؛ موفق به ساخت محصولات پوششی مقاوم در برابر امواج الکترومغناطیس شدند. با این موفقیت ؛ ایران در جمع ده کشور دارنده این فناوری پیشرفته قرار گرفت: