توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
نحوه اندازه گیری و ارزیابی امواج الکترومغناطیس

نحوه اندازه گیری و ارزیابی امواج الکترومغناطیس

نحوه اندازه گیری و ارزیابی امواج الکترومغناطیس در محیط با توجه به گسترش صنایع ارتباطی و حجم وسیعی از تجهیزات الکترونیکی مفهومی است که می تواند نقش مهمی جهت حفظ سلامت افراد داشته باشد. اثرات ناشی از مواجهه بیش از حد با امواج الکترومغناطیسی بر هیچ کس پوشیده نیست. با توجه به این امر که حذف تکنولوژی از سبک زندگی روزمره به نوعی غیر ممکن است. لذا لازم است راه کارهای علمی جهت کاهش سطوح آلودگی امواج الکترومغناطیسی اعمال شود.

اندازه گیری آلودگی امواج الکترومغناطیس

نحوه اندازه گیری و ارزیابی امواج الکترومغناطیس در صورت وجود آلودگی الکترومغناطیس کاربرد دارد. اگر احساس می کنید که در یک مکان آلوده به امواج الکترومغناطیسی هستید نیاز است ابتدا شدت آلودگی محیط مذکور را ارزیابی نمایید. جهت ارزیابی شدت آلودگی نیاز به دستگاه های اندازه گیری امواج الکترومغناطیسی است. دستگاه های اندازه گیری امواج الکترومغناطیسی متعددی در بازار موجود هستند که دقت متفاوتی دارند.

لازم است بدانیم که مواجهه با امواج الکترومغناطیسی طیف فرکانسی وسیعی از میدان های ثابت تا امواج فرکانس مایکرویو را در بر می گیرد. لذا تشخیص منبع آلودگی و بازه عملکرد فرکانسی آن جهت اجرای اقدامات ایمن سازی حائز اهمیت است.

شرکت توسعه فناوری های نوین سلامت سینا تحت عنوان “کلینیک امواج” با استفاده از تجهیزات تخصصی اندازه گیری امواج الکترومغناطیسی و کارشناسان مجرب، امکان اندازه گیری امواج و پایش آلودگی الکترومغناطیسی در مکان های مختلف را دارد. این اندازه گیری ها طیف وسیعی از فرکانس های الکترومغناطیسی بین MHz ۱۰۰ تا GHz ۶ را در بر می گیرند.

 مراحل ارزیابی آلودگی امواج الکترومغناطیسی با استفاده از دستگاه اندازه گیری

در مرحله اول لازم است شدت آلودگی امواج الکترومغناطیسی در محیط مورد نظر، توسط کارشناسان مربوطه با استفاده از دستگاه اندازه گیری امواج، ارزیابی شود. پس از آن نیاز به یک دستگاه اندازه گیری جهت یاب (Directional Device)، به منظور تشخیص محل ورود آلودگی به داخل محیط می باشد.

نحوه اندازه گیری و ارزیابی امواج الکترومغناطیس با دستگاه HF35C RF ، با امکان تشخیص جهت ورود موج و تبدیل فرکانس امواج به سیگنال های الکتریکی مختلف متناسب با فرکانس، امکان تشخیص نوع منبع آلودگی را فراهم می آورد. همچنین این دستگاه قابلیت اندازه گیری شدت امواج الکترومغناطیسی را نیز دارا است. این دستگاه ها قادر به شناسایی امواج ساطع شده از تلفن های بی سیم، مودم های وای فای، مایکروفرها، بلوتوث و امواج مایکروویو تابیده شده از بیرون ساختمان را می باشند.

دستگاه اندازه گیری امواج الکترومغناطیس

پس از این مرحله پلان آلودگی از محیط مورد نظر ترسیم شده و بر اساس آن مشاوره ی ایمن سازی توسط کارشناس مربوطه ارائه می شود. شدت امواج الکترومغناطیسی اندازه گیری شده در محیط بر اساس راهنمای ارزیابی ساختمان انجمن بیولوژی اکولوژی ساختمان آمریکا (SBM 2015) مورد ارزیابی قرار می گیرد. کلینیک امواج طیف وسیعی از محصولات حفاظت فردی و محیطی را در برابر امواج الکترومغناطیسی ارائه می دهد.

پلان آلودگی امواج الکترومغناطیس

در مرحله بعد ایمن سازی ساختمان متناسب با شرایط صورت گرفته و پس از آن مجدد ارزیابی می شود. در صورت مطابقت با خطوط راهنمای ارزیابی ساختمان انجمن بیولوژی اکولوژی ساختمان آمریکا  (SBM 2015)گواهی ساختمان طلایی به محیط تعلق خواهد گرفت. همچنین ارزیابی های دوره ای نیز پس از فرآیند ایمن سازی هر چندوقت یک بار صورت می گیرد.

گواهی نامه ساختمان طلائی در برابر امواج الکترومغناطیس

نحوه اندازه گیری و ارزیابی امواج الکترومغناطیس هم اکنون برای ساختمان های بسیاری شامل منازل، سازمان های خصوصی و دولتی، مدارس، مراکز آموزشی، مهد کودک ها و … ارائه شده و از این خدمات استفاده و اعلام رضایت نمود اند.