توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
پارچه های ضد امواج الکترو مغناطیس

پارچه های ضد امواج الکترومغناطیس

برای کاهش نگرانی های شما در برابر امواج الکترومغناطیس در این مقاله، پارچه های ضد امواج الکترومغناطیس را بررسی کرده ایم. طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت، قرار گرفتن در معرض میدان های الکترومغناطیس پدیده ای جدید نیست. میدان های الکترومغناطیس موجود در محیط زیست با افزایش جمعیت و پیشرفت تکنولوژی افزایش چشمگیری داشته اند.

منابع انتشار دهنده میدان های الکترومغناطیس مانند لوازم خانگی، دکل های مخابراتی، تجهیزات صنعتی و… هستند.

عملکرد پارچه های ضد امواج الکترومغناطیس

امواج الکترومغناطیس به راحتی از پارچه های معمولی عبور می کنند. به منظور افزایش رسانایی پارچه ها برای دفع امواج الکترومغناطیس از مواد گوناگون با مقاومت های مختلف استفاده می شود.

امواج الکترومغناطیس در برخورد با مواد به کار برده شده در الیاف پارچه های ضد امواج، دفع می شوند. پوشش های پلیمری و فلزی از مرسوم ترین این مواد هستند.

پارچه های ضد امواج پوشش داده شده با مواد فلزی رسانا، از آسیب های وارده به بدن توسط امواج الکترومغناطیس جلوگیری می کنند.

قدرت میدان الکترومغناطیسی مهم ترین عامل در جذب امواج توسط پارچه ها به شمار می رود. این پارچه ها با درصدهای متفاوت، جاذب امواج الکترومغناطیس هستند. با استفاده از روش های مختلفی می توان آن ها را  به بافت اصلی پارچه یا فقط در سطح پارچه ترکیب کرد و عایق سازی های متفاوتی را انجام داد.

ویژگی های پارچه های ضد امواج

همچنین میزان وزن پارچه های ضد امواج الکترومغناطیس، انعطاف پذیری، نفوذ پذیری هوا به آن، میزان دفع امواج نیز بستگی به نوع ماده افزودنی دارد. نانوذرات نقره تا ۹۹/۹۹ درصد امواج رادیویی و ماکروویو را دفع می کنند. همچنین نانوذرات نقره علاوه بر دفع امواج، خاصیت آنتی باکتریایی دارند.

موارد پیشنهادی برای استفاده از پارچه های ضد امواج

استفاده از پارچه های ضد امواج در شرایط گوناگون کمک بسیار زیادی به آن ها می کند. استفاده از لباس بارداری، لباس زیر، لباس کودکان، لباس های محافظ در شغل های حساس و در معرض امواج رادیواکتیو، لباس های نظامی و… توصیه می شود. در شکل زیر عملکرد لباس های بارداری ضد امواج را مشاهده می کنید.

پارچه های ضد امواج الکترومغناطیس

شرکت دانش بنیان سلامت سینا واقع در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف با استفاده از پارچه های ضد امواج الکترومغناطیس، کاغذ دیواری، پرده ضد امواج، برچسب شیشه، کاور وای فای و… خطرات ناشی از امواج را به میزان ۹۹/۹۹ درصد کاهش می دهد.

منابع:

EREN, S. and Ulcay, Y., 2015. PRODUCTION OF BI-COMPONENT POLYESTER FIBRES FOR EMR (ELECTROMAGNETIC RADIATION) PROTECTION AND EXAMINING EMR SHIELDING CHARACTERISTICS. Journal of Textile & Apparel/Tekstil ve Konfeksiyon۲۵(۲).

Brzeziński, S., Rybicki, T., Karbownik, I. and Malinowska, G., 2012. Light, multi-layer, screening textiles with a high capacity for absorbing electromagnetic fields in the high frequency range. International Journal of Materials Research۱۰۳(۵), pp.638-642.

Parthasarathy, S.R. and Tukimin, R., 2018, January. Residential exposure from extremely low frequency electromagnetic field (ELF EMF) radiation. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 298, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.