توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
کتاب امواج الکترومغناطیس، اثرات بیولوژیک و راهکارهای ایمن سازی
کتاب امواج الکترومغناطیس، اثرات بیولوژیک و راهکارهای ایمن سازی در برابر آن با تهیه و تنظیم دکتر غلامرضا حبیی و دکتر علی زینلی به چاپ رسیده و آماده توزیع است. این کتاب نتیجه مطالعات و تحقیق در راستای امواج الکترومغناطیسی، اثرات بیولوژیک و راهکارای ایمن سازی در برابر آن است که به همت تیم تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان توسعه فناوری های نوین سلامت سینا واقع در مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف انجام شده است. برای تهیه این کتاب می توانید از طریق وب سایت و یا تماس با تلفن های شرکت توسعه فناوری های نوین سلامت سینا اقدام نمایید.

کتاب اثرات بیولوژیک امواج الکترومغناطیس