توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
گاز رادون اولین عامل سرطان ریه بعد از دود سیگار!

اولین علت سرطان ریه در بین افراد غیر سیگاری ، گاز رادون است که در همه خانه ها می باشد.

دومین علت اصلی سرطان ریه، پس از دود سیگار ، گاز رادون است. رادون یک گاز رادیواکتیو است که در همه خانه ها یافت می شود. این گاز بی رنگ، بی بو و بی مزه می تواند از طریق خاک وارد هوا شده و ممکن است غلظت آن به به حدود مخازه آفرین برای سلامت انسان برسد.

رادون یک عنصر شیمیایی رادیواکتیو است که در هوا و آب یافت می شود. این نتیجه حاصل از تجزیه اورانیوم در خاک است. بخشی از رادون ، در حالت گازی خود ، به سطح حرکت می کند. در فضای خارج از منزل به دلیل آنکه امکان تراکم محلی وجود ندارد، کاملا بی ضرر است (البته به غیر از معادن). اما نفوذ گاز رادون و تجمع آن در منازل خطر افرین است. مقدار رادون موجود در داخل یک خانه به ویژه به خصوصیات زمین شناسی خاک زیر زمین بستگی دارد.

غلظت گاز ممکن است در یک ناحیه از محلی به محل دیگر و از خانه ای به خانه ای دیگر متفاوت باشد. حتی از یک اتاق به اتاق دیگر متفاوت است. غلظت بالاتری از گاز رادون در مناطق بسته یا مناطقی با تهویه ضعیف و در اتاقهای نزدیک به زمین بیشتر مشاهده می شود.

رادون می تواند از هر دریچه ای در تماس با زمین نفوذ کند. معمولاً از طریق شکاف در فونداسیون ، حفره های سیستم تهویه و یا فاضلاب و شکاف های سقف و … وارد ساختمان شود.  ، یک تخلیه کف ، یک پمپ مخزن یا لبه های یک پنجره زیر سطح زمین وارد می شود.

گاز رادون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غلظت معمول گاز رادون در هوا به طور طبیعی از ۱ تا ۱۰ بکرل بر متر مکعب متغیر است. اننجمن بهداشت کانادا توصیه می کند که در مناطقی با غلظت

بیش از ۲۰۰ بکرل بر متر مکعب نباید زندگی کرد.

 

در سالهای اخیر ، آزمایش غلظت گاز رادون در منازل، مدارس و …. در بسیاری از کشورهای دینا صورت می گیرد. تعیین میزان عغلظت گاز رادون اغلب با یک کیت با قیمت بسیار ارزان صورت میگیرد. در صورت وجود اتاق خوا در لبخش های تتانی ساختمان ارزایبی گاز رادون به شدت توصیه می شود.

فمدارس ، روزه ها و مسکن عمومی الزامی است. همچنین یک دستگاه کم هزینه (کمتر از ۲۰ دلار) وجود دارد که می تواند برای تخمین میزان رادون موجود در هوا استفاده شود. در صورت داشتن اتاق خواب در زیرزمین ، انجام این نوع آزمایش بسیار مهم است.

گاز رادون

 

در صورتی که نسبت به سلامت محیط مسکونی خود شک دارید، می توانید با متخصصان این حوزه تماس بگیرید تا جهت پایش آلودگی منزل شما اقدام کنند. هیچ منطقه کاملاً عاری از رادون نیست بنابراین هیچ خانه ای بدون خطر نخواهد بود به همین دلیل پایش غلظت گاز رادون صرف نظر از پایش های محیطی، به صورت منطقه ای و حتی شخصی برای منازل توصیه می شود.

گاز رادون