توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
مستندات اثرات امواج الکترومغناطیسی بر برخی از اندام ها

اثرات امواج الکترومغناطیسی بر گوش:

 

هنگامی‌که امواج مایکروویو به سر می‌رسند، انرژی جذب‌شده به گرما تبدیل می‌شود که باعث افزایش کم اما سریع دما می‌شود. این افزایش دما در زمان بسیار کوتاهی صورت می‌گیرد که باعث پدیده در بافت‌های سر می‌شود که درنتیجه باعث موج آکوستیکی ناشى از فشار شناسایی‌شده در سلول‌های گوش می‌شود. نشان داده‌شده است که امواج مایکروویو پالسی در مغز گربه‌ها می‌کند که با سرعت (acoustic pressure waves) ایجاد امواج فشاری آکوستیکى۱۵۲۳ متر بر ثانیه منتشر می‌شود. اثر تلفن همراه بر گوش انسان در درازمدت به‌صورت احساس اصوات اضافی تائید شده است. عموماً توافق‌هایی بر این امر وجود دارد که انرژی فرکانس رادیویی باعث انبساط بافت‌های مغز می‌شود که ناشی از تغییرات حرارت کوچک اما سریع بافت‌ها است.

 

منابع:

عوارض امواج و میدان الکترومغناطیسی بر بدن، ماهنامه مهندسی پزشکی، شماره ۱۷۹، اسفند ۹۴، صفحه ۸۴-۷۸

عوارض امواج تلفن همراه بر بدن، ماهنامه مهندسی پزشکی، شماره ۱۳۳، اسفند ۹۱،

Ozturan, Orhan, et al. “Effects of the electromagnetic field of mobile telephones on hearing.” Acta oto-laryngologica ۱۲۲٫۳ (۲۰۰۲): ۲۸۹-۲۹۳٫

Navarro EA, et al,. 2003. The Microwave Syndrome: A Preliminary Study in Spain. Electromag Biol Med 22:161-169,

Kwee, S et al, 1997. The biological effects of microwave radiation.  Proceedings of the Second World Congress for Electricity and Magnetism in Biology and Medicine, Bologna, Italy, June 1997.

Kizilay, Ahmet, et al. “Effects of chronic exposure of electromagnetic fields from mobile phones on hearing in rats.” Auris Nasus Larynx ۳۰٫۳ (۲۰۰۳): ۲۳۹-۲۴۵٫

اثرات امواج الکترومغناطیسی بر چشم:

 

قرنیه چشم دارای متابولیسم آهسته‌ای است و چشم حسگر حرارتی ندارد، درنتیجه هیچ‌گونه عکس‌العمل محافظتی در برابر فرایند گرمایی از خود بروز نمی‌دهد. نتایج تحقیقات نشان می­دهد قرار گرفتن در معرض امواجی در فرکانس‌های ۹/۰، ۲/۱، ۴۵/۲ گیگاهرتز، هم برای امواج پیوسته و هم پالسی، در سطوح پایین نیز می‌تواند تغییرات بصری مهمی در پستانداران بگذارد که محدوده این تغییرات از درهم‌ریختگی سلولی تا تغییرات عملکرد بینایی است.

  • آسیب قرینه(  به دلیل تعداد اندک رگ­های خونی تلفات گرمایی اندک است و منجر به کدورت قرنیه تحت امواج   MWمی‌گردد)
  • اثرات بر ملتحمه چشم (‌آسیب زدن به غدد مترشحه ملتحمه چشم می‌تواند باعث خشکی چشم و احساس وجود جسم خارجی در چشم شود.)
  • آب‌مروارید(حرارت ناشی از جذب آن‌ها در عدسی چشم می‌تواند باعث کدورت عدسی و ایجاد آب‌مروارید شود.)

منابع:

عوارض امواج و میدان الکترومغناطیسی بر بدن، ماهنامه مهندسی پزشکی، شماره ۱۷۹، اسفند ۹۴، صفحه ۸۴-۷۸

عوارض امواج تلفن همراه بر بدن، ماهنامه مهندسی پزشکی، شماره ۱۳۳، اسفند ۹۱،

Kwee, S et al, 1997. The biological effects of microwave radiation.  Proceedings of the Second World Congress for Electricity and Magnetism in Biology and Medicine, Bologna, Italy, June 1997.

Navarro EA, et al,. 2003. The Microwave Syndrome: A Preliminary Study in Spain. Electromag Biol Med 22:161-169,

Kues, Henry A., et al. “Absence of ocular effects after either single or repeated exposure to 10 mW/cm2 from a 60 GHz CW source.” Bioelectromagnetics ۲۰٫۸ (۱۹۹۹): ۴۶۳-۴۷۳٫

Balik, H. et al,. (2005). Some ocular symptoms and sensations experienced by long term users of mobile phones. Pathologie Biologie, ۵۳(۲), ۸۸-۹۱٫

Lu, Shin-Tsu, et al. “Effects of high peak power microwaves on the retina of the rhesus monkey.” Bioelectromagnetics ۲۱٫۶ (۲۰۰۰): ۴۳۹-۴۵۴٫

Lai, Henry. “Biological effects of radiofrequency electromagnetic field.” Encyclopedia of Biomaterials and Biomedical Engineering ۱۰ (۲۰۰۵): ۱-۸٫

اثرات امواج الکترومغناطیسی بر پوست:

بسیاری از قسمت‌های طیف امواج رادیویی و ماکروویو قدرت نفوذ کمی به بدن دارند، بنابراین در سطح بدن ( پوست ) باقی‌مانده و جذب می‌شوند در این موارد احتمال بالا رفتن حرارت در پوست درنتیجه درجات مختلفی از سوختگی پوستی قابل‌انتظار است. امواج الکترومغناطیسی با فرکانس‌های بالا توانایی نفوذ در سلول‌ها، بعد از غشاء را ندارند درحالی‌که اگر فرکانس این امواج کاهش یابد می‌توانند حتی تا بیش از غشاء سلولی هم نفوذ کنند، یعنی عمق نفوذ و فرکانس با یکدیگر نسبت عکس‌دارند . طبق نتایج بعضی تحقیقات حتی تا فرکانس حدود ۲,۳۶ گیگاهرتز، امواج الکترومغناطیسی می‌توانند تا هسته سلول‌ها نفوذ کنند و به سلول‌های پوستی صدمه بزنند که بعضی از این صدمات می‌تواند منجر به سرطان پوست شود.

منابع:

عوارض امواج و میدان الکترومغناطیسی بر بدن، ماهنامه مهندسی پزشکی، شماره ۱۷۹، اسفند ۹۴، صفحه ۸۴-۷۸

عوارض امواج تلفن همراه بر بدن، ماهنامه مهندسی پزشکی، شماره ۱۳۳، اسفند ۹۱،

Kues, HA et al, 1992.  Increased sensitivity of the non-human primate eye to radiation following opthalmic drug pretreatment.  Bioelectromagnetics 13:379-393.

Kwee, S et al, 1997. The biological effects of microwave radiation.  Proceedings of the Second World Congress for Electricity and Magnetism in Biology and Medicine, Bologna, Italy, June 1997.