توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
خطر امواج اجاق ماکروویو!

اجاق های مایکروویو

ماکروویو سال هاست که در کشورهای مختلف وارد شده است. با استفاده از این ابزار گرم کردن غذا بسیار راحت شده است. این اجاق ها نزد بسیاری از مردم محبوب هستند. ماکروویوها با استفاده از امواج غیریونیزان غذا را گرم می کنند. این پیامد ساز و کاری متفاوت با تابش های یونیزان همچون اشعه x و تابش های گاما و پزشکی هسته ای (سی تی اسکن ، بلع باریم و ماموگرافی) دارد. تابش های یونیزان به وسیله یونیزه کردن باعث تغییر ماهیت الکترومغناطیسی اتم ها می شوند. با این حال باور ما بر این است که غذاهای گرم شده توسط تابش های غیریونیزان برای سلامتی شما مضر است.

در ادامه ۵ مورد از بیماری هایی که ممکن است رخ دهد آورده شده است:

  • بی خوابی و اختلال خواب

غذا های پخته شده در ماکروویو باعث آسیب های مغزی می شوند. در نتیجه بی خوابی و اختلال خواب می شود.

  • کمبود مواد غذایی مورد نیاز بدن

استفاده از ماکروویو برای پخت و پز باعث کاهش میزان مواد مغزی می شود. بنابراین این غذا ویتامین و پروتئین کمی برای بدن فراهم می کند.

مضرات تشعشعات ماکروویو

  • خستگی

غذای تهیه شده در ماکروویو باعث چاقی و خستگی می شود. بنابراین از خوردن چیپس و ذرت پخته شده در ماکروویو خودداری کنید.

  • افزایش خطر سرطان

مواد تاثیر یافته از تابش های غیر یونیزان در بدن تجمع می کنند. این مواد شرایط را برای رشد سلول ها و تومورهای سرطانی مهیا می نمایند.

  • تخریب آنتی اکسیدان ها

امواج ماکروویو باعث تخریب ترکیبات آنتی اکسیدان غذا می شوند. این ترکیبات برای مقابله و جمع آوری رایکال های آزاد در بدن لازم اند. کمبود این مواد همچنین باعث افزایش احتمال حمله قلبی و افزایش سطح کلسترول بد در بدن می شوند.

منبع : 

loveinspireamaze.com