توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
ارتباط مستقیم ۷۱۹۱ مرگ بر اثر سرطان با امواج ناشی از تلفن های همراه!!

خطر امواج تلفن های همراه بر سرطان!

با توجه به مطالعه انجام شده توسط محققان برزیلی، تابش الکترومغناطیسی ساطع شده از آنتن های تلفن همراه با ابتلا به برخی از انواع سرطان مرتبط است. این مطالعه یک ارتباط مستقیم بین مرگ ناشی از سرطان در Belo Horizonte، سومین شهر بزرگ با آنتن های شبکه تلفن همراه، را نشان می دهد. این گزارش در سایت Science Hoje، پورتال خبری جامعه ی علوم پشرفته ی برزیل (Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia.)، منتشر شده است. این تحقیق توسط دانشمندان در دانشگاه فدرال Minas Gerais (UFMG) انجام شده است. با توجه به بررسی های دکتر Adilza Condessa Dode، محقق UFMG و هماهنگ کننده این مطالعه، قرار گیری مزمن کاربران در معرض تابش الکترومغناطیسی منتشر شده توسط دستگاه و آنتن تلفن همراه می تواند خطرناکتر از آن باشد که در سایر پژوهش ها به آن اشاره می کنند.

ارتباط مستقیم ۷۱۹۱ مرگ بر اثر سرطان با امواج ناشی از تلفن های همراه!!

بر اساس این مطالعه، بیش از ۸۱ درصد از افرادی که در Belo Horizonte توسط انواع خاصی از سرطان می میرند در فاصله ی کمتر از ۵۰۰ متر از ۳۰۰ آنتن تلفن همراه شناسایی شده در شهر زندگی می کنند. مطالعه ی دانشمندان بین سال های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۶ در Belo Horizonte نشان داد که در مجموع ۴۹۲۴ قربانی در فاصله ی ۵۰۰ متر و ۷۱۹۱ قربانی در فاصله ی ۱۰۰۰ متر از آنتن های تلفن همراه زندگی میکردند که بر اثر انواع سرطان مانند تومور در پروستات، سینه، ریه، کلیه ها و کبد که ممکن است توسط تابش الکترومغناطیسی ایجاد شوند، جان باختند. ملاحظه می کنیم که حدود ۸۰ درصد از این قربانیان در ۵۰۰ متر ی یکی از این ۳۰۰ دکل محل زندگی می کردند.

آمار های جهانی در خوصوص خطر آنتن ها:

بر اساس برآوردهای محقق، سطح تابش محلی توسط آنتن ها در ۳۰۰ گیگاهرتز مطابق با قانون برزیل در سال ۲۰۰۹ در نظر گرفته شده است. که نشان می دهد حتی همین میزان نیز برای افرادی که در نزدیکی آنتن ها زندگی می کنند خطرناک است. همچنین این محقق تاکید می کند که امواج ساطع شده از آنتن های خود دستگاه تلفن همراه هم میتواند خطرناک باشد. به گفته ی این محقق ” امواج ساطع شده از دستگاههای موبایل پیوسته بود و جهت انتشار امواج توسط آنتنهایشان به سمت مغز می باشد”.

به گفته ی این محقق، نتایج این تحقیقات نشان داد که محدودیت های انتشار برای تابش الکترومغناطیسی بر معیارهای سلامت مبتنی نبوده، بلکه تنها بر اساس معیارهای صنعتی، اقتصادی و تکنولوژیکی وضع شده اند. بنابراین پیشنهاد می کند که تا زمان اصلاح قوانین، کاربران تلفن های همراه در مواقع لزوم از آنها استفاده کرده و حتی الامکان از پیامک به جای صحبت برای برقراری ارتباط استفاده کنند. و در مواقع صحبت تلفن همراه را دور از بدن خود قرار دهند. همچنین استفاده ی تلفن همراه توسط کودکان در محل هایی مانند مدرسه باید ممنوع اعلام شود.

منابع:

http://spanish.peopledaily.com.cn/31614/7059105.html

http://whyfry.org/