توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
دوخت لباس بارداری ضد امواج الکترومغناطیس به سلیقه شما
تماس بگیرید
دوخت لباس ضد امواج الکترومغناطیس

تنوعی از پارچه ضد امواج به صورت دوخته نشده موجود است. شما می توانید با تهیه پارچه به سلیقه و سایز دلخواه شما لباس را تهیه کنید.