توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
نوار پروفیل پنجره ضد امواج
تماس بگیرید
نوار پروفیل پنجره ضد امواج الکترومغناطیس

نوار پروفیل پنجره ضد امواج

توضیحات:

برای ایمن سازی ساختمان در برابر امواج باید از ورود بیش از اندازه امواج به داخل ساختمان جلوگیری کرد. یکی از بخش های مهم ورود امواج به داخل ساختمان پنجره ها می باشند.

برای ایمن سازی شیشه ها در برابر امواج از برچسب های شیشه استفاده می شود.

اما لازم است چارچوب پنجره ها هم در برابر این امواج ایمن سازی شوند. به همین منظور نوار پروفیل پنجره طراحی شده است.

این محصول یکی از کارآمدترین محصولات ضد امواج الکترومغناطیسی بوده که نصب آسانی دارد و بر روی پروفیل انواع پنجره هایUPVC و سطوح دیگر قابل نصب می باشد.

مزایای نوار پروفیل پنجره ضد امواج:

  1. کاهش امواج الکترومغناطیس در بازه فرکانسیMH ۱۰  تا ۴۰GH  با راندمان ۹۹%
  2. نصب آسان به دلیل پشت چسب دار بودن
  3. ضد آب و قابل شستشو
  4. قابل نصب روی سرامیک، چوب، رنگ و …
  5. تست شده در مرکز تحقیقات امواج الکترومغناطیس دانشگاه امیرکبیر، اتاق آنتن دانشگاه تهران و آزمایشگاه سازگاری امواج کشور کره جنوبی نتیجه: راندمان ۹۹%
  6. دارای طرح ها و رنگ های مختلف

نوار پروفیل پنجره ضد امواج