توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
کتاب “چگونه خانه ای ایمن در برابر امواج داشته باشیم؟”
کتاب چگونه خانه ای ایمن در برابر امواج داشته باشیم؟

توضیحات:

کتاب “چگونه خانه ای ایمن در برابر امواج داشته باشیم؟” به تالیف اعضای هیئت مدیره ی شرکت دانش بنیان سلامت سینا جناب آقای دکتر علی زینلی و جناب آقای دکتر محمدرضا نظری به زبان فارسی، انگلیسی و چینی گردآوری شده است. هدف اصلی این کتاب بیان نکات آموزشی و راه کارهای ایمن سازی در برابر آلودگی امواج الکترومغناطیس، همگام با جامع ترین استاندارهای روز دنیا و بیش از دوازده سال تحقیق، پژوهش و تجربه در این زمینه است.

برای تهیه کتاب می توانید درخواست خود را در وبسایت ثبت نماید. همچنین با مراجعه به سایت ایران کتاب می توانید به صورت آنلاین کتاب را تهیه نمایید.

دانلود PDF کتاب چگونه خانه ای ایمن در برابر امواج داشته باشیم