توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
پرده ضد امواج الکترومغناطیس
تماس بگیرید
پرده ضد امواج الکترومغناطیس

پرده ضد امواج الکترومغناطیس

پرده ضد امواج یکی از راه های جلوگیری از ورود امواج به منزل هستند. یکی از راه های اصلی ورود امواج الکترومغناطیس به داخل ساختمان، پنجره ها هستند. دکل ها و آنتن های مخابراتی و بی تی اس در اطراف محل زندگی و محل کار ما در تمامی ساعات شبانه روز پرتو ساطع می کنند. بیشترین میزان آلودگی را اتاق هایی دارند که پنجره آنها رو به این آنتن ها است. برای کاهش ورود این پرتوها که اغلب از پنجره صورت می گیرد، پرده های ضدامواج توصیه می گردد. اثر این امواج روی افراد مختلف بسته به حساسیت این افراد به امواج، سن و سال و دیگر متفاوت است به طوری که کودکان و زنان باردار از مستعدترین افراد جامعه نسبت به این پرتوها هستند.

 


توضیحات

کارایی پرده ضد امواج

پرده ضد امواج MyShield با کارایی حفاظتی بیش از ۹۹ درصد، اکثر پرتوهایی که به پرده ضد امواج برخورد می کنند را منعکس می کند. پرده ضد امواج تولید شده در معتبرترین و با کیفیت ترین کارخانه تولید پارچه ضد امواج (swiss shield) در کشور سوئیس با استفاده از الیاف فلزی به کار رفته، میزان آلودگی الکترومغناطیسی ساختمان را تا ۹۹% کاهش می دهد.

فن آوری به کار رفته در پرده ضدامواج، این امکان را فراهم می سازد تا علی رغم وجود روزنه های موجود برای عبور هوا از پارچه، امکان عبور پرتوهای الکترومغناطیسی وجود نخواهد داشت. پرده های ضدامواج قابل شستشو و اتو پذیری همچنین دارای ثبات نوری و شستشویی مطلوب بوده و دارای برترین گواهی سلامت منسوجات OEKO-Tex 100 از کشور سوئیس هستند.

دارای گواهی تست مواد مضر Oeko-Tex پارچه های ضد امواج الکترومغناطیس سوئیس شیلد