توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
کتاب امواج الکترومغناطیسی، اثرات بیولوژیکی و راه کارهای ایمن سازی
امواج الکترومغناطیس، اثرات بیولوژیک و راه کارهای ایمن سازی

توضیحات

 

کتاب امواج الکترومغناطیس، اثرات بیولوژیک و راهکارهای ایمن سازی در برابر آن با تهیه و تنظیم جناب آقای دکتر غلامرضا حبیبی و جناب آقای دکتر دکتر علی زینلی به چاپ رسیده و آماده توزیع است. این کتاب نتیجه مطالعات و تحقیق در راستای امواج الکترومغناطیسی، اثرات بیولوژیک و راهکارهای ایمن سازی در برابر آن است که به همت تیم تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان توسعه فناوری های نوین سلامت سینا واقع در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف انجام شده است. برای تهیه این کتاب می توانید از طریق وب سایت و یا تماس با تلفن های شرکت توسعه فناوری های نوین سلامت سینا اقدام نمایید.

دانلود فایل PDF کتاب امواج الکترومغناطیس، اثرات بیولوژیک، راهکارهای ایمن سازی