توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
دستگاه اندازه گیری امواج الکتریکی و مغناطیسی ME3830
تماس بگیرید
دستگاه اندازه گیری آلودگی امواج الکترومغناطیسی

دستگاه اندازه گیری امواج الکتریکی و مغناطیسی ME3830

جهت اندازه گیری میدان الکتریکی در محدوده ۱۶ تا ۱۰۰ کیلو هرتز بکار می‌رود، که ناشی از امواج الکترو مغناطیس (LF) پایین شامل خطوط انتقال برق و دستگاههای الکتریکی بر اساس جدول ارزیابی SBM می باشد.

توضیحات

یکی از کاملترین دستگاه های اندازگیری میدان های الکتریکی و مغناطیسی در بازه فرکانسی ساخته شده در شرکت گیگاهرتز سلوشن آلمان ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوهرتز.

امواج ساطع شده در این بازه فرکانسی بیشتر مربوط به دستگاه های الکتریکی و یا خطوط انتقال برق می باشد. متاسفانه عوارض آلودگی امواج این بازه فرکانسی درطولانی مدت باعث سردرد های شدید و اختلال در سیستم ایمنی بدن و در مواردی سرطان هم اشاره شده است. به همین خاطر لازم است وجود میزان این نوع آلودگی خصوصا در محل خواب و استراحت به دقت بررسی و در صورت وجود آلودگی محیط ایزوله و یا منبع مولد موج خاموش گردد. ویژگی این دستگاه که در دستگاه های دیگر کمتر مشاهده می شود اندازگیری پارامتر الکتریکی موج برحسب ولت بر متر و پارامتر مغناطیسی موج بر حسب نانو تسلا می باشد این ویژگی به این خاطر جذاب است که در صورت وجود آلودگی الکتریکی می توان محیط را ایزوله نمود و درصورت وجود آلودگی مغناطیسی با فاصله گرفتن از منبع موج می توان عوارض آن را کاهش داد. در بسیاری از اندازگیری هایی که توسط این مجموعه انجام گرفته مشاهده شده که اشخاصی که بیماری های بدون دلیل داشتند با شناسایی و رفع این نوع آلودگی عارضه نیز برطرف گردیده است.

دریافت کاتالوگ