توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
اهمیت اندازه گیری میدان الکترومغناطیس

اندازه گیری آلودگی میدان های الکترومغناطیس:

اندازه گیری آلودگی امواج الکترومغناطیس توسط دستگاه های خاصی برای شناخت میزان آلودگی امواج الکترومغناطیس موجود در مکان های مختلف انجام می شود. دستگاه ها دارای پروب های مخصوصی هستند که می توانند میزان، جهت و نوع موج را شناسایی کنند.

اندازه گیری امواج الکترومغناطیس بر دو نوع است:

  • اندازه گیری پهنای باند: با استفاده از یک کاوشکر پهنای باند، یعنی دستگاهی که هر سیگنال را در طیف گسترده ای از فرکانس ها حس کند. این عمل معمولا توسط سه ردیاب انجام می شود.
  • اندازه گیری انتخابی فرکانس: در این قسمت سیستم اندازه گیری متشکل از آنتن میدانی و آنالیزور طیف (گیرنده انتخابی فرکانس) مورد بررسی قرار می گیرند.

پروب های میدان الکترومغناطیسی ممکن است تک محوره و یا سه محوره باشند. پروب های سه محوره توانایی اندازه گیری امواج را در سه جهت بطور همزمان دارند. پروب های تقویت شده، فعال می توانند دقت و حساسیت اندازه گیری را سرعت ببخشند اما اجزای فعال آن ها می توانند سرعت پاسخ آن ها را کاهش دهند.

میدان های الکترومغناطیس به ۳ دسته تقسیم بندی می شوند:

  • رادیویی
  • میدان الکتریکی
  • میدان الکترومغناطیسی

هنگامی که افراد در معرض اشعه های الکترومغناطیس قرار می گیرند، بویژه در طولانی مدت، اثرات بیولوژیکی منفی دارد. از تلفن همراه و لپ تاپ گرفته تا کنتورهای هوشمند و اشعه ماکروویو ها، همه تولید کننده آلودگی امواج الکترومغناطیس هستند.

حساسیت:

از آنجایی که بیشتر میدان های الکترومغناطیس که در شرایط امروزه با آن ها روبرو هستیم توسط وسایل خانگی و صنعتی تولید می شوند، اکثر دستگاه های شناسایی میزان میدان های الکترومغناطیس موجود برای اندازه گیری میدان های متناوب ۵۰ تا ۶۰ هرتز کالیبره می شوند.

اندازه گیری میدان های الکترومغناطیس:

اندازه گیری و محاسبه میدان های الکترومغناطیس بسیار آسان است. ابزارهای شناسایی میدان های الکترومغناطیس ممکن است کوچک و دستی و یا حتی بزرگتر و پیشرفته تر باشند.

هنگامی که تابش میدان های الکترومغناطیس را اندازه می گیریم، معمولا قدرت تابش را اندازه می گیریم نه فرکانس. قدرت تابش میدان الکترومغناطیس بسته به نوع موج یا اشعه و همچنین مکان مورد نظر به روش های مختلفی اندازه گیری می شود.

شایان ذکر است فرکانس ها بر حسب هرتز (HZ) اندازه گیری می شوند. هرتز تعداد سیکل (دوره) در ثانیه است.

منابع:

https://en.wikipedia.org/wiki/EMF_measurement

https://emfacademy.com/how-to-measure-emfs/