توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
نمونه هایی از اثرات امواج الکترومغناطیس موجود در تحقیقات و یافته های اپیدمیولوژیک

مشکلات اپیدمی امواج الکترومغناطیسی

 

مطالعات اپیدمیولوژیک امواج الکترومغناطیسی و علائم مرتبط تحقیقات علمی مباحث
 • امواج الکترومغناطیسی و افزایش بروز سرطان در حوالی دکل های رادیو و تلوزیون

(Michelozzi 2002, Cherry 2000, Dolk 1997, Hocking 1996) ایستگاههای تلفن همراه  (Eger 2004, Wolf and Wolf 2004) دکل های برق  (Ahlbom et al, 2000, Greenland et al, 2000, Michael Kundi)

 • ناباروری در حشرات و انسان
 •  افزایش بروز مشکلات در جوانان
 • شکست DNA: در مجموع توسط ۱۱ مطالعه نشان داده شده است. از جمله : * Lai/Singh at the U. of Washington * The 7-nation REFLEX project, and * The U. of Vienna. افزایش فعالیت های رادیکال های آزاد القا شده بوسیله ی امواج الکترومغناطیسی در محدوده ی  مایکروویو  (بر طبق یافته های و ۲۳ مقاله ی دیگر) می تواند تا حدی عامل این شکست باشد. برای مشاهده ی سایر مکانیسم های ممکن جدول بعدی را ببینید.
 • تاثیرات بر روی بیان ژن
ژنتیک
با توجه به تحقیقات انجام شده  در کشورهای مختلف، علائمی از جمله سردرد، مشکلات خواب، از دست دادن حافظه و مشکل در تمرکز که با نزدیکی به دکل های تلفن همراه بیشتر مشاهده میشوند. (Santini, Navarro, A. Bortkiewicz, Abdel-Rassoul, etc.)

پروتئین های شوک حرارتی موجود در بیماران مبتلا به آلزایمر و پارکینسون (که ممکن است به مرگ نورون ها مربوط شود).

 • اثرات EEG
 • تغییرات در سطوح انتقال دهنده عصبی
 • باز شدن سد خونی مغزی و عبور و ورود سموم به مغز (Allan Frey, Leif Salford, Oscar and Hawkins, and Albert and Kerns)
 • مرگ نورون ها (Leif Salford) و از دست دادن حافظه در موش ها (Henry Lai, Lukas H. Margaritis)
 • جریان یون کلسیم در بافت مغز (C.F. Blackman, Ross Adey)
 • دمیلینه شدن از سلول های عصبی موش (J.C. Lin)
 • افزایش متابولیسم گلوکز مغزبعد از ۵۰ دقیقه قرارگیری در معرض تلفن (Volkow et al,2011)
 • پروتئین استرس (Martin Blank)
مغز و اعصاب
 • آریتمی (همانطور که در مطالعه دوسوکور با ماگدا هوس نشان داده شده است)
 • فشار خون بالا (در یک مطالعه دوسوکور نشان داده شده است)
 • یک مطالعه ی دوسوکور نشان داد که افراد EHS (افراد حساس به میدان های الکترومغناطیسی) بعد از استفاده از تلفن بی سیم تجربه تاکی کاردی (افزایش ضربان قلب) داشته اند (Magda Havas).
 • نشت کلسیم در قلب حیوانات (Schwartz et al)
قلب
 • مطالعات انجام شده نشان دهنده ی افزایش آلرژی در کاربران تلفن همراه می باشد.
 • مطالعات انجام شده در Electrohypersensitivity (Olle Johansson)
 • افزایش تولید هیستامین، که در واکنش های آلرژیک دخیل است، مشاهده شده است.
 •  تغییر مورفولوژی سلول های ایمنی
ایمنی
 • افزایش در “اختلالات خلقی افسردگی، بی حالی و بی میلی، اختلالات اشتهایی، اضطراب درونی” در نزدیکی دکل های مخابراتی و امواج الکترومغناطیسی (Kempten West).
 • کاهش ACTH، کورتیزول، هورمونهای تیروئید، پس از قرار گیری طولانی مدت در معرض امواج الکترومغناطیسی (Emad F. Eskander et al, 2011)
 • کاهش سروتونین و ملاتونین شبانه، افزایش ملاتونین در طول روز (Kempten West)
غدد درون ریز
 • تاثیر بر روی جهت یابی حیواناتی مثل پرنده ها و زنبورها
 • مطالعه دانشگاه لاندو در آلمان بر روی تاثیرات ایستگاه های بی سیم DECT و فروپاشی کلنی زنبورهای عسل
 • تاثیر بر روی مغناطیس
حیوانات

خلاصه ای از برخی مکانیسم های احتمالی امواج الکترومغناطیسی 

 
مطالعات اپیدمیولوژیک و علائم مرتبط تحقیقات علمی مباحث
 • افزایش بروز سرطان در حوالی دکل های رادیو و تلوزیون

(Michelozzi 2002, Cherry 2000, Dolk 1997, Hocking 1996) ایستگاههای تلفن همراه  (Eger 2004, Wolf and Wolf 2004) دکل های برق  (Ahlbom et al, 2000, Greenland et al, 2000, Michael Kundi)

 • ناباروری در حشرات و انسان
 •  افزایش بروز مشکلات در جوانان
 • شکست DNA: در مجموع توسط ۱۱ مطالعه نشان داده شده است. از جمله : * Lai/Singh at the U. of Washington * The 7-nation REFLEX project, and * The U. of Vienna. افزایش فعالیت های رادیکالهای آزاد القا شده بوسیله ی امواج مایکروویو  (بر طبق یافته های و ۲۳ مقاله ی دیگر) میتواند تا حدی عامل این شکست باشد. برای مشاهده ی سایر مکانیسم های ممکن جدول بعدی را ببینید.
 • تاثیرات بر روی بیان ژن
ژنتیک
با توجه به تحقیقات انجام شده  در کشورهای مختلف، علائمی از جمله سردرد، مشکلات خواب، از دست دادن حافظه و مشکل در تمرکز که با نزدیکی به دکل های تلفن همراه بیشتر مشاهده میشوند. (Santini, Navarro, A. Bortkiewicz, Abdel-Rassoul, etc.)

پروتئین های شوک حرارتی موجود در بیماران مبتلا به آلزایمر و پارکینسون (که ممکن است به مرگ نورون ها مربوط شود).

 • اثرات EEG
 • تغییرات در سطوح انتقال دهنده عصبی
 • باز شدن سد خونی مغزی و عبور و ورود سموم به مغز (Allan Frey, Leif Salford, Oscar and Hawkins, and Albert and Kerns)
 • مرگ نورون ها (Leif Salford) و از دست دادن حافظه در موش ها (Henry Lai, Lukas H. Margaritis)
 • جریان یون کلسیم در بافت مغز (C.F. Blackman, Ross Adey)
 • دمیلینه شدن از سلول های عصبی موش (J.C. Lin)
 • افزایش متابولیسم گلوکز مغزبعد از ۵۰ دقیقه قرارگیری در معرض تلفن (Volkow et al,2011)
 • پروتئین استرس (Martin Blank)
مغز و اعصاب
 • آریتمی (همانطور که در مطالعه دوسوکور با ماگدا هوس نشان داده شده است)
 • فشار خون بالا (در یک مطالعه دوسوکور نشان داده شده است)
 • یک مطالعه ی دوسوکور نشان داد که افراد EHS (افراد حساس به میدانهای الکترومغناطیسی) بعد از استفاده از تلفن بی سیم تجربه تاکی کاردی (افزایش ضربان قلب) داشته اند (Magda Havas).
 • نشت کلسیم در قلب حیوانات (Schwartz et al)
قلب
 • مطالعات انجام شده نشان دهنده ی افزایش آلرژی در کاربران تلفن همراه میباشد.
 • مطالعات انجام شده در Electrohypersensitivity (Olle Johansson)
 • افزایش تولید هیستامین، که در واکنش های آلرژیک دخیل است، مشاهده شده است.
 •  تغییر مورفولوإی سلولهای ایمنی
ایمنی
 • افزایش در “اختلالات خلقی افسردگی، بی حالی و بی میلی، اختلالات اشتهایی، اضطراب درونی” در نزدیکی دکل های مخابراتی (Kempten West).
 • کاهش ACTH، کورتیزول، هورمون های تیروئید، پس از قرار گیری طولانی مدت در معرض امواج الکترومغناطیسی (Emad F. Eskander et al, 2011)
 • کاهش سروتونین و ملاتونین شبانه، افزایش ملاتونین در طول روز (Kempten West)
غدد درون ریز
 • تاثیر بر روی جهت یابی حیواناتی مثل پرنده ها و زنبورها
 • مطالعه دانشگاه لاندو در آلمان بر روی تاثیرات ایستگاه های بی سیم DECT و فروپاشی کلنی زنبورهای عسل
 • تاثیر بر روی مغناطیس
حیوانات

خلاصه ای از برخی مکانیسم های احتمالی امواج الکترومغناطیسی 

مکانیسم های احتمالی نتایج احتمالی
رادیکال آزاد : افزایش فعالیت رادیکال های آزاد می تواند منجر به آسیب  DNA شود بلکه میتواند منجر به آسیب پروتئین نیز بشود (See Lai/Singh and 23 other papers since 1997)- آسیب DNA، اثرات ژنوتوکسیک، آسیب ناقل عصبی دوپامین، اثرات آنزیم عواقب احتمالی هستند.
جریان یون کلسیم : اثرات بر روی سیستم عصبی و قلب، نشت ناخواسته ی برخی مواد از غشاء ، تداخل با سیستم های ارتباطی تلفن همراه، کاهش ملاتونین.
مگنتیت و کریپتوکروم (نوعی پروتین حساس به نور آبی در گیاهان و حیوانات) : جهت یابی حیوانات را مختل می­ کند.
الکتریکی : درگیر شدن فعالیت الکتریکی در قلب و مغز (اثرات EEG در باند آلفا). یک مطالعه در سال ۲۰۱۱ در مجله Nature Neuroscience به چاپ  رسید که بر طبق گزارش آن سلول های عصبی می توانند با میدان های الکتریکی ارتباط برقرار کند. امواج مایکروویو همچنین می توانند باعث آریتمی قلبی در قورباغه ها شوند.
برهمکنش الکترون : پاسخ به استرس در قالب پروتئین استرس، آسیب DNA (Martin Blank)، افزایش نرخ واکنش.
دی الکتریک و نیروهای جاذبه : مدل سازی ریاضی Bo Sernelius پیش بینی کرد که تابش امواج می تواند نیروهای جاذبه بین سلول را تحت تاثیر قرار دهد و منجر به تجمع آنها شود. همچنین یافته های ماگدا هوس و دانشجویان آلمانی نشان می دهد که تجمع خون می تواند از قرار گرفتن در معرض مایکروویو مانند بی سیم و تلفن همراه می تواند منجر به تجمع ذرات خون شود. علاوه بر این، تابش الکترومغناطیسی ممکن است بر خواص آب تاثیر گذارد.
اثرات گرمایی: در سطوح بالایی از امواج مایکروویو، حرارت ممکن است به تخریب بافت، تشکیل آب مروارید، مهار رشد سلول از طریق کاهش فعالیت آنزیم، افزایش نفوذپذیری غشاء منجر شود.